Jednostki organizacyjne

DYREKCJA

Dyrektor – Ewa Trawicka

Zastępca dyrektora ds. merytorycznych – Beata Ceynowa

sekretariat:

tel. 58 322 21 12, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DZIAŁY I PRACOWNIE NAUKOWE

Główny Inwentaryzator Zbiorów – Barbara Babińska

tel. (58) 322-21-35, e-mail: b.babińThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grażyna Cieślak

tel. (58) 322-21-35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Konserwacji

Główny Konserwator Zbiorów – Joanna Jabłońska-Dyrda

tel. (58) 321-21-54, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jarosław Strobin

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Jędrzejczak-Skutnik

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agata Świątek-Kowalczyk

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wczesnej Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu

Olgierd Felczak – kierownik
tel. (58) 320-31-88, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danuta Król

tel. (58) 322 21 31, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wczesnej Epoki Żelaza

Piotr Fudziński – kierownik
tel. (58) 320-31-88, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Okresu Wpływów Rzymskich

Małgorzata Tuszyńska – kierownik
tel. (58) 322-21-39. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewa Adamska-Grzymała

tel. (58) 322 21-16, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joanna Glinkowska-Kowalewska

tel. (58) 322 21-16, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zdzisława Ratajczyk – kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adam Ostasz

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katarzyna Odya

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Zbiorów Gdańskich

Bogdan Kościński – kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urszula Kamrowska

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek Kuik

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gabinet Numizmatyczny

Beata Ceynowa – kierownik
tel. (58) 321-21-12, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownia Kultur Pozaeuropejskich

Elżbieta Kołosowska – kierownik
tel. (58) 322-21-47, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archiwum Muzealne

Bogusława Tomczyk – kierownik
tel. (58) 322-21-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joanna Szmit

tel. (58) 322-21-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biblioteka Naukowa z Czytelnią

Ewelina Milewska
tel. (58) 322-21-13, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Archeologii Miasta Gdańska

Krzysztof Dyrda
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewelina Drozd

tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zbigniew Borcowski

tel.(58) 322 21 37, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

samodzielne stanowisko ds. antropologii
Aleksandra Pudło
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Jacek Freza

tel. (58) 322-21-54, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Białecka

tel. (58) 322-21-54, e-mail: a.białThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Promocji i Komunikacji Wizualnej

tel. (58) 322-21-50, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joanna Ossowska
tel. (58) 322-21-50, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Olga Krukowska
tel. (58) 322-21-54, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beata Muller

tel. (58) 322-21-33, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidia Nadolska

tel. (58) 322-21-33, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Cyfryzacji i Archiwizacji

Marcin Szmit – kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sylwester Moczyński
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adam Kamrowski
tel. (58) 305-44-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy – Iwona Skrzypczyńska

tel. (58) 322-21-15, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Renata Krefft

tel. (58) 322-21-32, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tamara Mądrala

tel. (58) 322-21-32, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katarzyna Perzyńska-Banach

tel. (58) 322-21-32, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marzena Kutny – kierownik
tel. (58) 322-21-44, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adam Boniewski – specjalista ds. inwentaryzacji

tel. (58) 322-21-14, e-mail: a.boniewski@archeologia.pl

Władysław Cieślak – specjalista ds. technicznych i ppoż.

tel. (58) 322-21-14 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Zamówienia Publiczne
Elżbieta Kozyra-Maniszewska – kierownik
tel. (58) 322-21-35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fundusze Zewnętrzne
Marta Sroczyńska
tel. (58) 322-21-35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inwestycje
Maria Karolina Kocińska

tel. (58) 322-21-35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

specjalista ds. kadr
Agnieszka Błażowska
tel. (58) 322-21-30, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

specjalista ds. informatycznych
Jakub Mleczak
tel. (58) 322-21-50. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administrator bezpieczeństwa informacji

Joanna Wasążnik
tel. (58) 321-21-12, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.