Ceny biletów

piwnica romanska kPIWNICA ROMAŃSKApiwnica2

normalny – 8 zł
ulgowy dla dzieci i młodzieży do 16 r.ż. – 1 zł
pozostali uprawnieni – 5 zł
z Kartą Turysty wejście do muzeum za darmo w ramach Pakietu zwiedzanie