USŁUGI I OFERTA DODATKOWA

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

 

URODZINY I INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W ODDZIAŁACH MAG

 

SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK

Muzeum świadczy usługi w zakresie prac redakcyjnych wszelkiego rodzaju wydawnictw. Warunki do uzgodnienia.