Europejskie Dni Archeologii 2020

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wchodzi z kamerą do pracowni przy ul. Rycerskiej 9. To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, co dzieje się za drzwiami, które na co dzień są otwarte tylko dla pracowników Muzeum. Odkryj tajemnice archeologów i weź udział w wydarzeniu on-line, zorganizowanym z okazji Europejskich Dni Archeologii (#JEArcheo).


Europejskie Dni Archeologii - logoARCHEOLOGIA OD KUCHNI. NIEPUBLIKOWANE NAGRANIA!

19 czerwca 2020 r., w godzinach 12:00–14:00

→ premiera wideo na Facebooku @Muzeum Archeologiczne w Gdańsku


Transmisja będzie zawierała wejścia na żywo. W spichlerzu Błękitny Baranek powstanie specjalne studio telewizyjne. Program poprowadzi Tomasz Galiński, dziennikarz Radia Gdańsk. Widzowie będą mogli zadawać pytania w komentarzach na Facebooku.

Zapomnij o gadających głowach! Pokażemy archeologię w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego. Trzy kamery, dynamiczne przejścia i wszystko w jakości Full HD. Nagrania będą dostępne także później, po zakończeniu premiery na żywo, na muzealnym kanale YouTube.

W programie:

Pracownia Digitalizacji | Zobacz nowoczesne studio fotograficzne, gdzie wykonuje się zdjęcia zabytków w technologii 360°.

Pracownia Konserwacji | Widziałeś(-aś) kiedyś przedmiot, który leżał w ziemi przez kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat? Czy wiesz, co trzeba z nim zrobić, żeby przetrwał i żebyśmy mogli oglądać go na wystawie w muzeum?

magazyn Działu Wczesnej Epoki Żelaza | Odkryj najbardziej oryginalne i tajemnicze zabytki: urny twarzowe wydobyte z prastarych cmentarzysk na Pomorzu. Przekonaj się, że taki zabytek można skopiować, używając skanera i drukarki 3D.

gabinet antropologii | Czy kości mogą mówić? Nasz antropolog twierdzi, że tak. Będziesz zaskoczony(-a), ile można dowiedzieć się o człowieku, badając jego szczątki…

 

 

Od 2010 r. Europejskie Dni Archeologii odbywają się pod auspicjami francuskiego Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). W tym roku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku jako pierwsze w Polsce przystąpiło do akcji i opublikowało program na oficjalnej stronie: https://journees-archeologie.fr/fru-2129/c-2020/lg-en/poland/fiche-initiative/8772/MAG

 

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Realizacja: Qunabu

Patroni/partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa (www.nid.pl), Archeologia Żywa, Inrap

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - logo

Narodowy Instytut Dziedzictwa - logo
Archeologia Żywa - logo
 

Nowa książka Mariana Kwapińskiego: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie"

Marian Kwapiński "Świadomość mityczna wobec śmierci" - okładkaW sklepie internetowym Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pojawiła się nowa książka: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie" Mariana Kwapińskiego, wydana wspólnie przez MAG oraz wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem publikacji.


Aby zamówić "Świadomość mityczną...", wejdź na stronę: sklep.archeologia.pl


Książka jest poświęcona interpretacji komunikatów magicznych przedstawionych na urnach wytwarzanych przez lud prahistorycznej kultury pomorskiej. Urny te nazywa się kanopami. Kluczowe znaczenie dla proponowanej interpretacji ma mit, jako światopoglądowy przekaz zbudowany według norm sprawstwa magicznego, zracjonalizowanego w późniejszym rozwoju naszej kultury. Słowo magia przywołuje dzisiaj na myśl czary-mary, iluzję, imaginację itp., ale nie jest to odpowiedź na pytanie: jak wyglądał świat nie zracjonalizowany? Komunikaty na urnach dokumentują ów świat, tym bardziej, że pojęcia teoretyczne – idee – racjonalizujące normy magicznego sprawstwa, w tych czasach dopiero rodziły się w głowach greckich poetów i filozofów, od Homera po Platona.

Nauka perswaduje, że prawdziwą twarzą świata są zjawiska, natomiast mity, wierzenia, wartości są jego maską, przez którą trzeba przeniknąć. Zatem demaskowanie magicznych   przedstawień prowadzi do opisu fizycznego, jakim jest zracjonalizowany opis archeologiczny, który te urny nazywa twarzowymi. Chcąc jednak poznać świat niezracjonalizowany, potrzebna jest ogólna teoria dziejów myślenia (podobnie jak fizykowi potrzebna jest ogólna teoria względności). By zrozumieć komunikaty magiczne, obrałem metodę interpretacji wypracowaną przez szkołę filozoficznej antropologii, zwaną od tytułów dzieł Kanta – Krytyczną. Poglądy tej szkoły pozwoliły wypracować model kultury operującej sferą wartości generujących i norm realizujących działania komunikacyjne. Ich domeną jest głównie język, ale też obyczaje i ceremoniały. Sfera ta jest nazywana kulturą sensu stricto.

By sprostać wymogom naukowej rzetelności należało zdać sprawozdanie z aktualnych poglądów na badany temat. Jednak koncepcja kultury sensu stricto nakazuje aktualność traktować względnie. Wiadomo bowiem, że język, obyczaje itd. zmieniają się w czasie, że mają historię. Aktualność jakiejś wypowiedzi, także naukowej, zależy od jej zakorzenienia w historycznym stanie kultury. Ta zasada jest znakomicie czytelna na przykładzie dziejów interpretacji urn pomorskich. Średniowieczny garncarz zinterpretował po swojemu pomorską urnę reprodukując ją we właściwej jego czasom technice ceramiki stalowoszarej. Renesansowy historiograf, Joachim Pastorius, zinterpretował grób z popielnicami pomorskimi poświęcając im panegiryk z morałem: A teraz Kamenami gardź, Barbarzyńskie Plemię, wieńczącymi wawrzynem,/ Sądząc, że żadnej nie ma wartości w zapiskach. Bez nich wszak z imienia ginie dzielność królów./Czy tych Książąt sam popiół też nie zaginie, nie wiadomo. Interpretacją kanopy z Kierwałdu był gest wręczenia jej, zamiast kluczy do miasta, wizytującemu Gdańsk Hitlerowi. Czy w sytuacji, gdy urnom można imputować dowolne znaczenia, możliwe jest rzetelne poznanie ich świata?

Czytaj więcej...

Wirtualne Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Przerwa w archeologii? Nie ma bata!Budynki Muzeum są zamknięte, aby ograniczyć zagrożenie związane z koronawirusem (informacja dla interesantów). Jednak muzealnicy nadal pracują, udostępniając ofertę kulturalną przez Internet. Czas pandemii nie musi być czasem straconym! Proponujemy wiele atrakcji, z których można skorzystać nie wychodząc z domu.


⛏ Oferta wirtualnego Muzeum będzie stopniowo wzbogacana i uaktualniana na bieżąco.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook - logoMuzeum Archeologiczne w Gdańsku prowadzi cztery strony na Facebooku:

Dom Przyrodników – główny fanpage, pierwsze i największe źródło informacji;

Błękitny Baranek – fanpage poświęcony edukacji archeologicznej i najnowszym odkryciom ze świata archeologii;

Grodzisko w Sopocie – strona skansenu archeologicznego, podająca m.in. ciekawostki o Słowianach, wikingach i wczesnym średniowieczu;

Piwnica Romańska – strona o zabytkowej pozostałości po XIII-wiecznym Klasztorze Dominikanów, z serca historycznego centrum Gdańska.

Instagram - logoInstagram: muzeum.archeologiczne.gdansk

 

Pinterest - logoPinterest: https://pl.pinterest.com/muzeumarcheologicznegdansk/

 

YouTube - logo

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFlgBOfrPfqV472xVngBrg

 

ARCHEOPORTAL
http://archeoportal.pl/

Archeoportal - dzbanZdigitalizowane kolekcje zabytków oraz archiwalne zasoby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku:

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich,

cykl Zabytek Miesiąca,

diapozytywy i szklane negatywy,

⚫ [NOWOŚĆ] "Każdy krok zostawia ślad" - 131 zabytków z wystawy czasowej oraz bogato ilustrowany katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych" - zabytki z wystawy czasowej i skrócony katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Kultura funeralna nowożytnego Gdańska" - zabytki i katalog wystawowy.

⚫ [NOWOŚĆ"Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku" - zabytki i katalog.

 

WIRTUALNY SPACER PO GRODZISKU W SOPOCIE
https://visitpoland.online/sopot/spacery/grodzisko/

Wirtualny spacer po Grodzisku w Sopocie 

Czytaj więcej...

Śladami pradziejowych rolników na Pomorzu

Jakie były początki najstarszego stałego osadnictwa na Pomorzu Gdańskim? Jak wyglądało życie codzienne ludzi z młodszej epoki kamienia? Muzeum Archeologiczne w Gdańsku realizuje dwuletni (2019–2020) projekt badawczy pn. „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim”, którego autorem i koordynatorem jest Olgierd Felczak.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstaje interdyscyplinarne opracowanie, tworzone na podstawie analizy kilkudziesięciu tysięcy znalezisk pozyskanych w efekcie badań wykopaliskowych na osiedlach i cmentarzyskach z młodszej epoki kamienia. Z okresu między 5000 a 3000 lat p.n.e. odkryto m.in. relikty najstarszych domostw drewnianych oraz naczynia gliniane, narzędzia kamienne i inne przedmioty używane przez mieszkańców osad.

Współczesna nauka daje większe możliwości odczytywania informacji związanych z egzystencją człowieka w młodszej epoce kamienia. Dotyczy to szczególnie przeprowadzenia analizy odcisków na ceramice i polepie oraz licznych ekspertyz fizyko-chemicznych. Cennych danych powinna dostarczyć analiza mikroszczątków organicznych zawartych w strukturze wewnętrznej ścianek naczyń glinianych. Dzięki tego typu badaniom dowiemy się, co jadali mieszkańcy osiedli z młodszej epoki kamienia.

Ostateczne wyniki badań zostaną przedstawione pod koniec 2020 roku. 

 

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich.

 

Czytaj więcej...

Odkrycia archeologiczne na Kaszubach i Kociewiu – powstaną nowe opracowania

Zespół poklasztorny w Pelplinie w 1994 r. Fot. Wiesław StępieńMuzeum Archeologiczne w Gdańsku zdobyło dofinansowanie na realizację zadań w programie „Ochrona zabytków archeologicznych”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w łącznej kwocie ponad 150 tys. zł. Dzięki temu w latach 2019–2020 Muzeum opracuje badania: „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim” oraz „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”. Końcowym efektem tej pracy będzie wydanie książek

Działalność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku obejmuje nie tylko gromadzenie i konserwowanie zabytków czy organizowanie wystaw. Ta samorządowa instytucja kultury podejmuje także działania naukowe, współpracując ze specjalistami z kraju i zagranicy. Począwszy od lat 60-tych XX wieku Muzeum wydało ponad 150 publikacji, które służą polskim archeologom w pracy badawczej.

Czytaj więcej...

Digitalizacja zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

digitalizacja

Od 29 grudnia 2017 roku udostępniamy kolejną kolekcję online, zawierającą 1300 archiwalnych diapozytywów dokumentujących badania archeologiczne prowadzone w latach 70-tych na terenie Pomorza Gdańskiego. 
Internetowe kolekcje muzealne to wygodny, a nierzadko jedyny możliwy sposób dotarcia do zasobów archiwalnych czy wybranych interesujących zabytków, zwłaszcza tych przechowywanych na co dzień w magazynach. Rozwijanie działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w tym kierunku jest jednym ze strategicznych priorytetów, mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Pomorza szerszej publiczności.
Proces digitalizacji i udostępniania zbiorów w Muzeum trwa od 2015 roku. W ramach pierwszego projektu „Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich”, dofinansowanego z Programu MKiDN, w katalogu online zamieszczono zbiór średniowiecznych plakietek pielgrzymich, wcześniej tworząc od podstaw pracownię fotografii i digitalizacji, i wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt. Zaprojektowano wówczas i uruchomiono system bazodanowy Archeoportal, który posiada narzędzia do zarządzania zabytkami i dokumentacją archeologiczną oraz udostępniania zbiorów w katalogu online.
Prezentowana dziś kolekcja została zdigitalizowana dzięki finansowemu wsparciu projektu przez MKIDN z Programu Kultura Cyfrowa.
 
Z kolekcją można zapoznać się poprzez zakładkę zbiory online lub na stronie www.archeoportal.pl.

 

Zwiedzanie Muzeum na zamówienie

Galeria MG 04 DSC2199

2 listopad 2017 – 31 marca 2018
 
Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2
 
Do Muzeum w Gniewie zapraszamy również poza sezonem turystycznym – od 2 listopada do 31 marca oprowadzamy po wystawach tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
tel. (58) 535-35-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy
 

Nowa oferta lekcji muzealnych

Garncarstwo 01od 1 lutego 2017

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Grodzisko w Sopocie od lat zaprasza dzieci i młodzież szkolną do zwiedzania skansenu archeologicznego i zabawy według wybranego wariantu spotkania – więcej w zakładce Edukacja.

Tym razem przygotowało tematyczne lekcje muzealne, które będą prowadzone od wtorku do piątku w godzinach pracy skansenu. W ofercie znajdziemy:

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na nowe wystawy w Muzeum

rozstrzygniecie konkursu wystawyDom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26. W Sali kolumnowej Domu Przyrodników wystawione są wszystkie projekty, które wzięły udział w konkursie. Można je oglądać bezpłatnie do 30 listopada 2016.

Poniżej prezentacja zwycięskiego projektu firmy MAE Multimedia Art & Education.

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności